Gratis levering binnen 72 uur met betaling bij levering!

Juridische kennisgeving

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website paulpromo.be ook:

MOURITRANS (SPRL)
BTW BE 0750.545.715
Imperiastraat 8 Bus 7
1930 Zaventem
info@paulpromo.be
Telefoon: +32494232695

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (Paulpromo.be) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Firefox, Google Chrome, enz. De juridische kennisgevingen zijn gegenereerd op de site van de Legal Notice Generator, aangeboden door Welye. Shopify zet alle middelen in die tot haar beschikking staan ​​om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met , en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.Koekjes:

De site Paulpromo.be kan u vragen om cookies te aanvaarden voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies.Hypertekstlinks:

De websites van kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Shopify heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar websites. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's verbonden aan dit gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn gebruiksvoorwaarden moet naleven. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van of kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Shopify. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Shopify wil opzetten, is het aan hem om een ​​op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. Shopify behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.Aangeboden diensten:

Alle activiteiten en informatie worden gepresenteerd op onze website Paulpromo.be

Shopify streeft ernaar om op de site Paulpromo.be zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken. de informatie op de site Paulpromo.be is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst. Bovendien wordt alle informatie vermeld op de site Paulpromo.be louter ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Indien u een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, gelieve dit per e-mail te melden aan info@paulpromo.be en het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (problematische pagina, type computer en gebruikte browser, enz.). Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virus bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie. aanwezig op het internetnetwerk kan de verantwoordelijkheid van Shopify niet aanvaarden.Intellectueel eigendom :

Alle inhoud die aanwezig is op de site Paulpromo.be, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf. van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shopify. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.Verklaring aan de CNIL:

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft deze site geen verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).geschillen:

De huidige voorwaarden van de site Paulpromo.be worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.Persoonlijke gegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen wanneer u onze website Paulpromo.be bezoekt. Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier dat u online wordt aangeboden in de rubriek “contact” invult. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het aanvragen van informatie op onze site of het ontvangen van nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.