Gratis levering binnen 72 uur met betaling bij levering!

Hoe geniet u van een energiebonus in België?

Geplaatst door Paul promo op

Hoe geniet u van een energiebonus in België?

Profiteer van een energiebonus in België

De Energiebonussen zijn een mechanisme waarmee individuen hun energiebesparende werk kunnen subsidiëren. De procedures zijn eenvoudig en snel en besparen honderden euro's op energierenovatiewerkzaamheden! In werkelijkheid moeten de grote energieleveranciers verantwoording afleggen aan de staat voor hun inspanningen om individuen bewust te maken van energiebesparingen . De online hulpmiddelen- en subsidiessimulator stelt u hiervoor in staat om de hoogte van de Premie te berekenen waarvan u kunt profiteren door energiebesparende werkzaamheden thuis uit te voeren.

Wat zijn de nieuwe functies voor het ontvangen van de Energiebonus?

 • Per 1 januari komt er een nieuwe stookpremie om de periodieke keuring van gastoestellen voor precaire huishoudens te subsidiëren. Deze nieuwe bonus, genaamd de C8 – Periodieke inspectiebonus, zal worden toegekend aan elk huishouden dat de inspectie van zijn gasboiler of boiler uitvoert, tot € 100 per periodiek inspectiecertificaat;
 • In 2018 werd het bedrag van de premie B1 "dakisolatie" verdubbeld ten opzichte van 2017. Dit jaar is het de beurt aan de premies B2 "buitenmuurisolatie" en C1 "vervanging ketel"
 • Uitbreidingen van gebouwen komen nu in aanmerking voor Energie Bonussen, zowel wanneer de aard van het werk een ingrijpende renovatie is als wanneer het een eenvoudige renovatie betreft;
 • Ook de administratieve voorwaarden voor de Brusselse huishoudens werden vereenvoudigd en verduidelijkt door de inkomenscategorieën af te stemmen op die van de renovatiepremies.

In de praktijk de Energy Prime ontvangen

Alle energierenovatiewerken die op het grondgebied van het Gewest worden uitgevoerd, kunnen genieten van de Energiebonussen aangeboden door Leefmilieu Brussel. De aanvraag kan worden ingediend door een individu, een gemeenschap, een mede-eigendom, een huurder… Gemiddeld 20% van de subsidiabele kosten van uw factuur wordt terugbetaald.

Het premieaanvraagformulier is vereenvoudigd en de aanvraag kan nu tot twaalf maanden na ontvangst van de nota voor het saldo van het werk worden ingediend. Nadat alle documenten zijn verzonden, ontvangt u de betaling gemiddeld binnen 8 weken.

Welke soorten werken vallen onder de energiebonus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Het soort werk verschilt enigszins van regio tot regio. In het Brussels Gewest wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een reeks projecten om de isolatiepremie uit te reiken:

 • Energie-audit en studie;
 • Installatie van een ventilatiesysteem;
 • Isolatie van de vloer, het dak en/of de wanden;
 • Installatie van een nieuwe ketel (condensatie, gas);
 • Installatie van een gasconvector;
 • Thermische regeling;
 • Installatie van een warmtepomp voor sanitair warm water of gecombineerde verwarming;
 • Collectieve schoorsteenmantel;
 • Installatie van een zonneboiler;
 • Periodieke inspectie.

Wat is mijn aanvragerscategorie?

Er zijn 3 categorieën aanvragers: A, B en C. Of u nu een particulier of een professional bent, het behoren tot een van deze categorieën wordt op verschillende manieren gedefinieerd.

Voor particulieren:

Categorie A is de standaardcategorie. Sinds 2011 worden de Energiepremies voor particulieren verhoogd volgens hun belastbaar inkomen.

Categorie C – Voorkeur. Personen die tot de volgende statussen behoren, profiteren van categorie C door een bewijs van lidmaatschap te overleggen. RIS-begunstigde (OCM-certificaat); Begunstigde van het BIM (certificaat van de wederzijdse); Gebouw ter beschikking van een AIS (Certificaat van Sibelga); Beschermde klanten (Huurovereenkomst tussen aanvrager en AIS)

 Verhuurdereigenaren (natuurlijke of rechtspersoon) profiteren ook van categorie C door aan 2 voorwaarden te voldoen: De werken hebben betrekking op een van de eerste 3 aanbevelingen van het PEB-certificaat ; De huurovereenkomst voor minimaal 3 jaar is geregistreerd.

Indien één van de gevraagde premies betrekking heeft op één van de eerste 3 adviezen van het EPB-attest, worden alle gelijktijdig ingevoerde premies berekend in categorie C.

Voor professionelen:

Rechtspersonen vallen, op enkele uitzonderingen na, automatisch in categorie A.

Categorie C – Voorkeur

Bepaalde rechtspersonen worden automatisch gelijkgesteld aan categorie C, zonder aanvullend bewijs: Sociale Vastgoedagentschappen (AIS), Openbare Vastgoedbedrijven, het Woningfonds, mede-eigendommen (rechtspersonen wiens rechtsvorm een ​​“vereniging van mede-eigenaars” is) ” en met een ondernemingsnummer.), rechtspersonen die een huurovereenkomst hebben gesloten met een AIS.

Categorie C – Dienst aan de gemeenschap . Aanvragen voor Energiebonussen van kinderdagverblijven, scholen, universiteiten, hogescholen, opvangcentra, rusthuizen, sportcentra en aangepast werkbedrijven worden berekend in categorie C.

← Vorige post